Promo international

Actele necesare pentru inscrierea in program

(documentele 1 - 2 sunt prioritare)

  1. CV detaliat in Engleza cu poza
  2. Copie dupa actul de identitate.
  3. Adeverinta medicala care sa confirme ca aplicantul este apt fizic pentru munca
  4. Copie dupa pasaport – daca exista

Dupa obtinerea contractului de la angajatorul din Anglia:

  1. cazier judiciar

Daca exista calificari in domeniu, copiile dupa atestate/diplome sunt binevenite.
Exemple : stivuitorist, lucrator in comert

Formulare

Exemplu CV